پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 5

گراندفوس

PUMP GRUNDFOS-33203

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ سه فاز گراندفوس

سري CR

مدل CR 5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس مدل CR 5