پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 32 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 32

گراندفوس

PUMP GRUNDFOS-33207

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ سه فاز گراندفوس

سري CR

مدل CR 32

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس مدل CR 32