پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 1 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 1

گراندفوس

PUMP GRUNDFOS-33201

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ سه فاز گراندفوس

سري CR

مدل CR 1

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس مدل CR 1