پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 18SV بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 18SV

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 18SV

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 18SV

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U18SV-250/3T

26.435.72.5 HP1 1/2 x 2 in

U18SV-400/4T

26.447.94 HP1 1/2 x 2 in

U18SV-450/5T

26.458.14.5 HP1 1/2 x 2 in

U18SV-550/6T

26.470.55.5 HP1 1/2 x 2 in