پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 9S بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 9S

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 9S

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 9S

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U9S-200/4

14.447.62 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9S-200/4T

14.447.62 HP1 1/4 x 1 1/2 in