پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 5S بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 5S

پنتاکس

PUMP PENTAX-32813

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 5S

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 5S

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U5S-200/7

8.4812 HP1 x 1 in