پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 18S بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 18S

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 18S

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 18S

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U18S-180/2T

25.223.71.8 HP1 1/2 x 2 in

U18S-250/3T

25.235.72.5 HP1 1/2 x 2 in

U18S-400/4T

25.247.94 HP1 1/2 x 2 in