پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 90 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 90

نفیس فلو

PUMP NAFIS FLOW-33009

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ نفیس فلو

سری NVS

مدل NVS 90

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ نفیس فلو مدل NVS 90