پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 8 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 8

نفیس فلو

PUMP NAFIS FLOW-33003

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ نفیس فلو

سری NVS

مدل NVS 8

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ نفیس فلو مدل NVS 8