پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 45 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 45

نفیس فلو

PUMP NAFIS FLOW-33007

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ نفیس فلو

سری NVS

مدل NVS 45

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ نفیس فلو مدل NVS 45