پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 20 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 20

نفیس فلو

PUMP NAFIS FLOW-33005

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ نفیس فلو

سری NVS

مدل NVS 20

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ نفیس فلو مدل NVS 20