وبلاگ دماپویا | مرجع تخصصی تاسیسات

کشور سازنده کولر گازی سام

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی سام و همچنین انواع مدل ها شامل دیواری، ایستاده، پرتابل و پنجره ای از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی هاردستون

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی هاردستون و همچنین انواع مدل ها شامل دیواری پنجره ای از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی TCL

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی  TCL و همچنین انواع مدل ها شامل دیواری، ایستاده و پرتابل از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی تکامسه

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی تکامسه و همچنین مدل دیواری از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی هومکس

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی هومکس و همچنین انواع مدل ها شامل دیواری و ایستاده از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی هیتاچی

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی هیتاچی و همچنین مدل دیواری از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی بوش

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی بوش و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری، اینورتر و ایستاده از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی میتسوبیشی

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی میتسوبیشی و همچنین انواع مدل ها شامل کاستی و ایستاده از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی یورک

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده کولر گازی یورک و مدل دیواری آن در انواع ظرفیت های 9000، 12000، 18000، 24000 و عملکرد های آن اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی ایرفل

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده کولر گازی ایرفل و مدل دیواری آن در انواع ظرفیت های 9000، 12000، 18000، 24000 ، 3000 و عملکرد های آن اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی سوپرانو

در این مطلب از مقاله دماپویا به معرفی و آشنایی با کشور سازنده کولر سوپرانو (soprano) و مدل دیواری، پنجره ای و ایستاده که در ظرفیت هوادهی های گوناگون به صورت معمولی و اینورتر با کمپرسور های روتاری خواهیم پرداخت و نیز نحوه ی عملکرد و مشخصه های فنی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کشور سازنده کولر گازی ماتسو پلاس

در این مطلب از مقاله دماپویا به معرفی و آشنایی با کشور سازنده کولر گازی ماتسو پلاس (Matsu plus ) و تنها نمونه ی موجود از آن تحت عنوان مدل دیواری خواهیم پرداخت و نیز نحوه ی عملکرد و مشخصه های فنی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.