وبلاگ دماپویا | مرجع تخصصی تاسیسات

کشور سازنده کولر گازی شارپ

در این مطلب از مقاله دماپویا به معرفی و آشنایی با کشور سازنده کولر گازی شارپ (SHARP) و انواع مدل های موجود آن از جمله دیواری و پنجره ای می پردازیم و نیز نحوه ی عملکرد و مشخصه های فنی آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

کشور سازنده کولر گازی چیگو

در این مطلب از مقاله دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی چیگو (Chigo) پرداخته ایم و همچنین انواع مدل های آن را که شامل دیواری می باشد، از نظر تکنولوژی و نحوه عملکرد مورد بررسی قرار داده ایم.

کشور سازنده کولر گازی ریوکو

در این مطلب از مقاله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی ریوکو و همچنین انواع مدل های آن را که شامل دیواری، ایستاده و پرتابل می باشد، از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی دایکین

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی دایکین و همچنین انواع مدل ها شامل دیواری از نظر تکنولوژی و عملکرد اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی هوگن

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی هوگن و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی بکو

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی بکو و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی ایران رادیاتور

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی ایران رادیاتور و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی جی ام

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی جی ام و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی کریر

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی گودمن و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی گودمن

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی گودمن و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی گالانز

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی گالانز و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.

کشور سازنده کولر گازی سوزوکی

در این مطلب از مجله اطلاعاتی دماپویا به کشور سازنده ی کولر گازی سوزوکی و همچنین انواع مدل ها شامل اسپلیت دیواری در ظرفیت هوادهی مختلف از نظر تکنولوژی و نوع کمپرسور اشاره خواهیم داشت.