در این مطلب از مقاله دماپویا به معرفی و آشنایی با کشور سازنده کولر گازی شارپ (SHARP) و انواع مدل های موجود آن از جمله دیواری و پنجره ای می پردازیم و نیز نحوه ی عملکرد و مشخصه های فنی آن را مورد بررسی قرار داده ایم.