اسپلیت تک الکتریک کامفورت 30000 سرد و گرم بزرگنمایی

کولر گازی تک الکتریک کامفورت 30000 سرد و گرم

تک الکتریک

split-1805

اسپلیت کولر گازی 30000 سرد و گرم  کامفورت تک الکتریک

مدل COMFORT

جزییات بیشتر

4,892,000 تومان

بررسی و راهنمای خرید کولر گازی اسپلیت دیواری  سرد و گرم 30000 کامفورت تک الکتریک مدل COMFORT