با مطالعه این صفحه می توانید اطلاعاتی درباره انواع خطا پکیج گلدیران در مدل های فن دار و بدون فن با موقعیت نصب دیواری کسب نموده و نوع کد ارور را در مجله اطلاعاتی دماپویا مشاهده نمایید.