با مطالعه این صفحه می توانید اطلاعاتی درباره انواع خطا پکیج آریستون و عیب یابی مدل های مختلف پکیج گرمایشی اجیس، کلاس، کلاس بی، جینوس، جینوس پریمیوم، گنیا ماکسی و نوع کد را در مجله اطلاعاتی دماپویا مشاهده نمایید.