پمپ سیرکوله لوارا مدل LNES 100 بزرگنمایی

پمپ سیرکوله لوارا مدل LNES 100-250/75/P4

لوارا

PUMP LOWARA-29214

پمپ سیرکولاتور شوفاژ موتورخانه خطی لوارا

سری LNES

مدل LNES 100-250/75/P4جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی پمپ سیرکولاتور شوفاژ آبگرم خطی لوارا مدل LNES 100-250/75/P4

مدلحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهيتوانورودي و خروجي

LNEE100-250/75/P4

211317.5 KW100 x 100 in