پمپ سیرکوله لوارا مدل LNEE 50 بزرگنمایی

پمپ سیرکوله لوارا مدل LNEE 50

لوارا

پمپ سیرکولاتور شوفاژ موتورخانه خطی لوارا

سری LNEE

مدل LNEE 50

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی پمپ سیرکولاتور شوفاژ آبگرم خطی لوارا مدل LNEE 50

LNEE40-125/02/S4

مدلحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهيتوانورودي و خروجي

LNEE50-125/02/S4

4.2500.2 KW50 x 50 in

LNEE50-125/03/S4

5.1230.3 KW50 x 50 in

LNEE50-125/05/S4

6.2280.5 KW50 x 50 in

LNEE50-125/15/S2

14.4351.5 KW50 x 50 in

LNEE50-125/30/P2

23.2463 KW50 x 50 in

LNEE50-125/40/P2

26.6554 KW50 x 50 in

LNEE50-160/05/S4

6.5230.55 KW50 x 50 in

LNEE50-160/07/X4

8280.75 KW50 x 50 in

LNEE50-160/11/P4

9.8331.1 KW50 x 50 in

LNEE50-160/30/P2

23443 KW50 x 50 in

LNEE50-160/40/P2

26.5464 KW50 x 50 in

LNEE50-200/07/P4

8.5200.75 KW50 x 50 in

LNEE50-200/15/P4

11.9281.1 KW50 x 50 in

LNEE50-200/11/P4

13.5311.5 KW50 x 50 in

LNEE50-200/02/S4

34.9455.5 KW50 x 50 in

LNEE50-200/02/S4

42.9517.5 KW50 x 50 in

LNEE50-200/02/S4

42.6507.5 KW50 x 50 in

LNEE50-200/02/S4

556011 KW50 x 50 in

LNEE50-250/15/P4

14.9261.5 KW50 x 50 in

LNEE50-250/22/P4

20.7282.2 KW50 x 50 in

LNEE50-250/30/P4

23.5333 KW50 x 50 in