پمپ سیرکوله لوارا مدل LNEE 40 بزرگنمایی

پمپ سیرکوله لوارا مدل LNEE 40

لوارا

پمپ سیرکولاتور شوفاژ موتورخانه خطی لوارا

سری LNEE

مدل LNEE 40

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی پمپ سیرکولاتور شوفاژ آبگرم خطی لوارا مدل LNEE 40

مدلحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهيتوانورودي و خروجي

LNEE40-125/02/S4

5.2150.2 KW40 x 40 in

LNEE40-125/03/S4

6.5170.3 KW40 x 40 in

LNEE40-125/11/S25R

14.2221.1 KW40 x 40 in

LNEE40-125/11/S25H

14.2221.1 KW40 x 40 in

LNEE40-125/15/S2

17.7251.5 KW40 x 40 in

LNEE40-125/22/P25R

22.3242.2 KW40 x 40 in

LNEE40-125/22/P25H

22.3332.2 KW40 x 40 in

LNEE40-125/30/P2

27.5373 KW40 x 40 in

LNEE40-160/07/X4

9.6230.75 KW40 x 40 in

LNEE40-160/22/P2

23.1262.2 KW40 x 40 in

LNEE40-160/40/P2

33.7384 KW40 x 40 in

LNEE40-200/05/S4

9.5134 KW40 x 40 in

LNEE40-200/07/X4

11.6154 KW40 x 40 in

LNEE40-200/11/P4

14.3174 KW40 x 40 in

LNEE40-200/75/P2

56.6347.5 KW40 x 40 in

LNEE40-250/11/P4

16.9191.1 KW40 x 40 in

LNEE40-250/15A/P4

18.7191.5 KW40 x 40 in

LNEE40-250/22/P4

22.8252.2 KW40 x 40 in