پمپ سیرکوله لوارا سری ECOCIRCXL بزرگنمایی

پمپ سیرکوله لوارا سری ECOCIRCXL

لوارا

پمپ سیرکولاتور شوفاژ موتورخانه اینورتر لوارا

سری ECOCIRCXL

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی پمپ سیرکولاتور شوفاژ آبگرم اینورتر لوارا مدل ECOCIRCXL

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانفازورودي و خروجي

ECOCIRCXL40-180F

2818820 Wتکفاز2 in

ECOCIRCXL50-80F

278380 Wتکفاز2 in

ECOCIRCXL50-100F

3010500 Wتکفاز2 in

ECOCIRCXL50-120F

4512970 Wتکفاز2 in

ECOCIRCXL50-180F

57181500 Wتکفاز2 in

ECOCIRCXL65-80F

358500 Wتکفاز2 1/2 in

ECOCIRCXL65-120F

4712900 Wتکفاز2 1/2 in