پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 20 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 20

گراندفوس

PUMP GRUNDFOS-33206

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ سه فاز گراندفوس

سري CR

مدل CR 20

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس مدل CR 20