پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 15 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي گراندفوس مدل CR 15

گراندفوس

PUMP GRUNDFOS-33205

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ سه فاز گراندفوس

سري CR

مدل CR 15

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس مدل CR 15