پمپ آب طبقاتي افقی گراندفوس مدل CM 5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي افقی گراندفوس مدل CM 5

گراندفوس

PUMP GRUNDFOS-33210

پمپ آب طبقاتي افقی صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس

سري CM

مدل CM 5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي افقی صنعتي سانتريفيوژ گراندفوس مدل CM 5