پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس مدل U 9V بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس مدل U 9V

پنتاکس

PUMP PENTAX-32812

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 9V

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 9V

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U9V-200/4T

15.647.12 HP1 1/4 x 1 1/2 in