پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 7SV بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 7SV

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 7SV

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 7SV

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U7SV-180/4

10.8481.8 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-180/4T

10.8481.8 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-250/5

10.860.32.5 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-250/5T

10.860.32.5 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-300/6

10.871.83 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-300/6T

10.871.83 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-350/7T

10.883.53.5 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-400/8T

10.895.64 HP1 x 1 1/4 in

U7SV-450/9T

10.8108.54.5 HP1x 1 1/4 in

U7SV-550/10T

10.8121.55.5 HP1 x 1 1/4 in