پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 9 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 9

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 9

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 9

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U-9-200/4

14.447.12 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U-9-200/4T

14.447.12 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U-9-250/5T

14.459.22.5 HP1 1/4 x 1 1/2 in