پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 7 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 7

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 7

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 7

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U-7-250/5

9.6622.5 HP1 x 1 1/4 in

U-7-250/5T

9.6622.5 HP1 x 1 1/4 in

U-7-300/6

9.674.33 HP1 x 1 1/4 in

U-7-300/6T

9.674.33 HP1 x 1 1/4 in

U-7-350/7T

9.685.93.5 HP1 x 1 1/4 in