پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 5

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 5

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U-5-150/5

8.456.81.5 HP1 x 1 in

U-5-150/5T

8.456.81.5 HP1 x 1 in

U-5-180/6

8.469.31.8 HP1 x 1 in

U-5-180/6

8.469.31.8 HP1 x 1 in

U-5-200/7

8.480.32 HP1 x 1 in

U-5-200/7T

8.480.32 HP1 x 1 in