پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس سری U بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس مدل U 3

پنتاکس

PUMP PENTAX-32801

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 3

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 3

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U-3-90/4

4.840.80.9 HP1 x 1 in