پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 7S بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 7S

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 7S

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 7S

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U7S-120/3

10.835.61.2 HP1 x 1 1/4 in

U7S-120/3T

10.835.61.2 HP1 x 1 1/4 in

U7S-300/6

10.872.53 HP1 x 1 1/4 in

U3S-300/6T

10.872.53 HP1 x 1 1/4 in