پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس سری U بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی استیل پنتاکس مدل U 3S

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 3S

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 3S

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U3S-70/3

4.832.70.7 HP1 x 1 in

U3S-90/4

4.844.30.9 HP1 x 1 in

U3S-100/5

4.855.31 HP1 x 1 in

U3S-120/6

4.866.61.2 HP1 x 1 in