پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 4 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 4

نفیس فلو

PUMP NAFIS FLOW-33002

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ نفیس فلو

سری NVS

مدل NVS 4

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ نفیس فلو مدل NVS 4