پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 32 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی نفیس فلو مدل NVS 32

نفیس فلو

PUMP NAFIS FLOW-33006

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ نفیس فلو

سری NVS

مدل NVS 32

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ نفیس فلو مدل NVS 32