پمپ آب طبقاتی افقی لوارا مدل 5HM بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی لوارا مدل 5HM

لوارا

PUMP LOWARA-32213

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل لوارا

سری HM

مدل 5HM

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ لوارا مدل 5HM