پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس مدل U 7V بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس مدل U 7V

پنتاکس

PUMP PENTAX-32811

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 7V

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 7V

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U7V-400/8T

10.2 99.5 4 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U7V-450/9T

10.2 113.2 4.5 HP 1 1/4 x 1 1/4 in