پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 9SV بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 9SV

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 9SV

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 9SV

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U9SV-200/4T

14.4 47.6 2 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-250/5

14.4 60 2.5 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-250/5T

14.4 60 2.5 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-300/6

14.4 71.8 3 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-300/6T

14.4 71.8 3 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-400/7T

14.4 83.3 4 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-450/8T

14.4 97.3 4.5 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-500/9T

14.4 109 5 HP 1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-550/10T

14.4 122 5.5 HP 1 1/4 x 1 1/2 in