پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 7SV بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 7SV

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 7SV

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 7SV

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U7SV-180/4

10.8 48 1.8 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-180/4T

10.8 48 1.8 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-250/5

10.8 60.3 2.5 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-250/5T

10.8 60.3 2.5 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-300/6

10.8 71.8 3 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-300/6T

10.8 71.8 3 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-350/7T

10.8 83.5 3.5 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-400/8T

10.8 95.6 4 HP 1 x 1 1/4 in

U7SV-450/9T

10.8 108.5 4.5 HP 1x 1 1/4 in

U7SV-550/10T

10.8 121.5 5.5 HP 1 x 1 1/4 in