پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP6H بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP6H

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه پلاستیک سه فاز لئو

سری EVP

مدل EVP6H

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل EVP6H

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

EVP 6H-5

6410.51.8 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 6H-6

7610.52.2 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 6H-8

10310.53 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 6H-10

13010.54 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in