پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP6-6 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP6-6

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه پلاستیک سه فاز لئو

سری EVP

مدل EVP6-6

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل EVP6-6

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

EVP 6-6

5810.02.2 KWسه فاز1 1/4 x 1 1/4 in

EVP 6-7

6810.03 KWسه فاز1 1/4 x 1 1/4 in

EVP 6-8

7810.03 KWسه فاز1 1/4 x 1 1/4 in