پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP4-6 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP4-6

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه پلاستیک سه فاز لئو

سری EVP

مدل EVP4-6

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل EVP4-6

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

EVP 4-6

74 6.0 1.5 KW سه فاز 1 x 1 in

EVP 4-8

98 6.0 2.2 KW سه فاز 1 x 1 in