پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP10H بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل EVP10H

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه پلاستیک سه فاز لئو

سری EVP

مدل EVP10H

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل EVP10H

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

EVP 10H-3

5616.03 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 10H-4

7516.04 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 10H-5

9316.05.5 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 10H-6

11316.05.5 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in

EVP 10H-8

15016.07.5 KWسه فاز1 1/2 x 1 1/4 in