پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS5

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS5

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 5-16

1088.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 5-22

1508.54 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 5-26

1768.54 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVS 5-29

1988.54 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)