پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS32 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS32

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS32

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS32

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 32-10

1904018.5 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)

LVS 32-12

2274022 KWسه فازDN65 (2 1/2 in)