پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS20 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS20

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS20

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS20

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 20-14

2042915 KWسه فازDN50 (2 in)

LVS 20-17

2492918.5 KWسه فازDN50 (2 in)