پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS15 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS15

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS15

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS15

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 15-14

19423.511 KWسه فازDN50 (2 in)

LVS 15-17

23723.515 KWسه فازDN50 (2 in)