پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS10 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVS10

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVS

مدل LVS10

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVS10

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVS 10-5

51132.2 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)

LVS 10-10

102134 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)

LVS 10-12

122134 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)

LVS 10-18

185137.5 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)

LVS 10-20

206137.5 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)

LVS 10-22

226137.5 KWسه فازDN40 (1 1/2 in)