پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB5 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB5

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVB

مدل LVB5

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVB5

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVB 5-8

538.51.1 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVB 5-22

1508.54 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVB 5-29

1988.54 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)