پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB3 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB3

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVB

مدل LVB3

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVB3

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVB 3-23

1464.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVB 3-27

1704.52.2 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVB 3-33

2104.53 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)

LVB 3-36

2284.53 KWسه فازDN32 (1 1/4 in)