پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB20 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB20

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVB

مدل LVB20

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVB20

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVB 20-14

2042915 KWسه فازDN50 (2 in)

LVB 20-17

2492918.5 KWسه فازDN50 (2 in)