پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB15 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل ليو مدل LVB15

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVB

مدل LVB15

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتي استیل سانتريفيوژ ليو مدل LVB15

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVB 15-14

194 23.5 11 KW سه فاز DN50 (2 in)

LVB 15-17

237 23.5 15 KW سه فاز DN50 (2 in)